Lexperiencen asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lexperience (y-tunnus 2757235-9)
PL 123
02101 Espoo

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Elina Koivumäki
Email: elina@elinakoivumaki.com

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän palveluihin liittyvien asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden, kuten yhteistyökumppanuuden, perusteella.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen huolella valittujen yhteistyökumppanien viestintään, suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä digitaalisen markkinoinnin kohdistamiseen.

3. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot, julkiset sosiaalisen median profiilitiedot (kuten Twitter-tunnus) sekä työnkuva
 • työnantajayrityksen nimi, yhteystiedot ja y-tunnus
 • asiakkuuteen ja/tai muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut tuotteet ja palvelut aloitus- ja lopetustietoineen
 • tiedot rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä, markkinoinnista, kutsuista ja tunnistettavista palautekyselyistä sekä niihin reagoimisesta
 • valokuvia ja videoita erityisesti rekisterinpitäjän järjestämistä tapahtumista (taltioinnista ilmoitetaan erikseen)
 • tiedot suoramarkkinointiin liittyvistä valinnoista
 • ruokavaliotiedot tapahtumiin liittyen
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

4. Tietojen luovuttaminen ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja markkinointi-, kulu- sekä laskutuspalveluja tarjoaville yrityksille, jotka käsittelevät tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta. 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

5. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.

6. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin.

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla. 

Lexperiencen suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lexperience (y-tunnus 2757235-9)
PL 123
02101 Espoo

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Elina Koivumäki
Email: elina@elinakoivumaki.com

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen huolella valitsemien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia voidaan tehdä myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin ja matkapuhelimen välityksellä.

3. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot
 • arvo tai ammatti
 • ikä
 • sukupuoli
 • äidinkieli
 • yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto
 • tiedot, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • tiedot rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä, markkinoinnista, kutsuista ja tunnistettavista palautekyselyistä sekä niihin reagoimisesta
 • valokuvia ja videoita erityisesti rekisterinpitäjän järjestämistä tapahtumista (taltioinnista ilmoitetaan erikseen)
 • tiedot suoramarkkinointiin liittyvistä valinnoista
 • ruokavaliotiedot tapahtumiin liittyen
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

4. Tietojen luovuttaminen ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja markkinointi-, kulu- sekä laskutuspalveluja tarjoaville yrityksille, jotka käsittelevät tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta. 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

5. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.

6. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin.

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla. 

Informaatiota evästeiden käyttämisestä

Lexperiencen / Elina Koivumäen verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteen selaimelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita verkkopalveluissa käyvien laitteita tai tiedostoja. Evästeet voivat olla välttämättömiä joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Lisäksi hyödynnämme evästeitä digitaalisen markkinoinnin toteuttamisessa ja kohdentamisessa sekä sosiaalisen median sisältöjakojen yhteydessä. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Käyttäjä voi halutessaan myös kieltää evästeiden käytön. Tällöin sivuston kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivustolla kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat selaimen sulkemisen yhteydessä. Uusien kävijöiden ja palaavien kävijöiden selainten tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käytämme sivustollamme kolmansien osapuolien tarjoamia analytiikkaohjelmistoja, jotka asettavat seurantaevästeen käyttäjän selaimeen. Evästeen avulla voidaan seurata, onko samasta selaimesta vierailtu sivustollamme aiemmin. Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

 • selaintyyppi
 • sivuston sivut, joilla selaimesta on käyty
 • selaimen IP-osoite
 • kellonaika
 • mistä verkko-osoitteesta selaimella on tultu Lexperiencen / Elina Koivumäen verkkosivustolle
 • miltä palvelimelta selaimella on tullut Lexperiencen / Elina Koivumäen verkkosivustolle
 • mistä verkkotunnuksesta selaimella on tultu Lexperiencen / Elina Koivumäen verkkosivustolle

Useimmat internet-selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen selaimen yleisasetuksista.